Wat is Reichiaans Ademwerk?

Het was Wilhelm Reich die meer dan zeventig jaar geleden het lichaam ontdekte als informatiebron en ingang voor psychotherapie. Reich was een leerling van Freud. Hij bewonderde het gedachtengoed van meester, maar miste het lichamelijke aspect in zijn werk. Freud ging ervan uit dat je met praten, over je problemen heen kunt komen. Reich zag dat je jaren kunt praten en daarmee niets oplost. Daarom ging hij zich meer richten op de verdringing van emoties en gevoelens en de stoornissen die hierdoor ontstaan. Zo ontdekte hij dat verdrongen emotionele gebeurtenissen in het lichaam liggen opgeslagen. Reich slaagde er in de samenhang te zien tussen bepaalde chronisch gespannen spiergroepen en bepaalde onderdrukte gevoelens, hij noemde het lichamelijk resultaat van deze verdringing 'spierpantsers’. Hij zag dat chronische spierspanningen in het lichaam ons als het ware met een pantser beschermen tegen emotionele gebeurtenissen zoals angst, pijn en verdriet. Die chronische spierspanningen vormen blokkades in de stroming van onze levensenergie. Door die blokkades wordt de vrije en natuurlijke adembeweging geblokkeerd. Zo ontstaat een adempatroon alsof er constant stress is. Reich ontwikkelde ook een karaktertheorie gebaseerd op eerder werk van Freud waarbij niet alleen de mind maar ook het lichaam werd betrokken. Hij nam waar dat bepaalde karakstructuren zich ook lichamelijk uitdrukte zoals in de bouw van iemands lichaam, maar ook in de motoriek en expressie.