Ten geleide

Afgelopen decennia is de manier waarop het lichaam en het lichamelijk functioneren in therapeutische processen benaderd wordt, drastisch veranderd We worden ons er steeds meer van  bewust dat geestelijk en lichamelijk welbevinden in grote mate bepaald wordt door een gezond lichamelijk functioneren. We ervaren telkens weer dat de geest zich uitdrukt in het lichaam en dat emoties en gevoelens lichamelijke reacties zijn. Bij Reichiaans Ademwerk staat het lichaamsgericht werken dan ook centraal. Het is ademwerk en lichaamswerk met de karakterstructuren als verbindende factor. Van daaruit is het niet zo moeilijk te begrijpen dat er een groeiende belangstelling is  voor lichaamsgerichte vormen van therapie. Therapievormen waarbij het gaat om lichaamsbewustzijn, het opgang brengen van de energiestroom en het tot uitdrukking brengen van wat we ervaren en voelen. Zodat we weer leren  leven vanuit ons hart in plaats van te leven vanuit ons verstand.-Steeds meer mensen  willen de kwaliteit van hun bestaan verbeteren, zichzelf beter leren kennen,  meer ruimte in hun leven ervaren en er met volle teugen van genieten.  Nooit in de geschiedenis van de mens is de vraag naar zelfontwikkeling zo algemeen geweest. Veel mensen  besteden jaarlijks tijd en geld om hun eigen kwaliteiten volledig tot ontwikkeling te brengen. Mijn verwachting is dat die tendens de komende jaren zal blijven groeien. Niemand hoeft dus meer te blijven steken in de steeds weer zich herhalende beperkende kindpatronen. Daarom verwacht ik dat de vraag naar Reichiaanse therapeuten in de toekomst alleen maar zal toenemen.